The High Waist Short - Nude 02
The High Waist Short - Nude 02
The High Waist Short - Nude 02
The High Waist Short - Nude 02
The High Waist Short - Nude 02
$38.00

The High Waist Short - Nude 02

HAND WASH HANG TO DRY

NUDE 01, NUDE 02, NUDE 03, ORANGE, GREY - 82% NYLON 15% SPANDEX

BLACK - 88% NYLON, 12% LYCRA